Nieuw Uitgegeven

 de nieuwe NatuurStemmingen rond Hersen- en Zenuwgezondheid is verzonden. Dit nummer maakt deel uit van jaargang 2019 en hoort bij het lidmaatschap.
Ondertussen werd ook het nummer “Wat schaft de V-pot” uitgegeven (1 juni).
Abonneren is nog steeds mogelijk. De nummers worden in de volgende gegroepeerde nazending verstuurd of kunnen toegevoegd worden aan een bestelling waar verzendkosten worden berekend.
  • Betaal het abonnement op de Groene Dag – rekening : 
  • IBAN: BE53 6528 1069 4053 BIC: HBKABE22  tnv Groene Dag
  • Abonnement A : lidmaatschap Groene Dag + abonnement NatuurStemmingen 2019 : 20 euro / Nederland 25 euro
  • Oude jaargangen 2012-2013-2015-2016-2017-2018 zijn nog te koop per volledige jaargang.