Nieuw Uitgegeven

 de nieuwe NatuurStemmingen rond Hersen- en Zenuwgezondheid is verzonden. Dit nummer maakt deel uit van jaargang 2019 en hoort bij het lidmaatschap.
  • Nazendingen van nummers bij laattijdige betaling: op de volgende gegroepeerde verzenddatum (1 juni), of toe te voegen aan een bestelling waar verzendkosten worden berekend. 
  • Betaal het abonnement op de Groene Dag – rekening : 
  • IBAN: BE53 6528 1069 4053 BIC: HBKABE22  tnv Groene Dag
  • Abonnement A : lidmaatschap Groene Dag + abonnement NatuurStemmingen 2019 : 20 euro / Nederland 25 euro
  • Oude jaargangen 2012-2013-2015-2016-2017-2018 zijn nog te koop per volledige jaargang.