Positieve Gedachten

Mensen, kunstenaars in “er het beste van maken”… en soms lukt het bijzonder goed. Maar als de spiraal van neerwaartse gedachten een autonoom leventje begint te leiden, lijkt het hele leven één hoop ellende… Dat kunnen we beter voorkomen.

Je bent de mens die je denkt te zijn.

Niet tevreden met jezelf ?

Alleen je gedachten kunnen daar verandering in brengen

Ken je dat mechanisme dat mensen aan het twijfelen brengt over hun eigen persoon, over hun figuur, hun voorkomen… ? Misschien ken je het wel in die zin dat je ervan gehoord hebt, maar je vermoedt niet dat het op jou enige invloed heeft.

Nochtans staat niemand los van de signalen en de ideeën die door een tijdsstroming worden naar voor gebracht. De invloed die ervan uitgaat is sterk en het is mogelijk dat je je in het geheel niet bewust bent in welke mate het je verandert… of dat je er het slachtoffer van bent.

Reclame, media, trendmakers, modejournaals en veel andere dringen zich op. Ze schetsen het beeld van de ideale man of vrouw, die ze uitverkiezen als de Miss en Mister van het jaar. Kleuren en snit worden niet in de eerste plaats bepaald door je eigen voorkeur of smaak, maar door trendmakers die de maat van de stijl aangeven die door de massa zo getrouw mogelijk wordt nagezongen.

De perfecte man of vrouw bestaat voor de reclame niet. Zelfs fotomodellen moeten soms ‘verbeterd’ worden, want de benen zijn iets te kort, de neus wat te hoekig, de lippen iets te dun, de oren iets te ver van het hoofd… Gelukkig voor de media beschikt men over tal van grafische correctiemethoden en beeldbewerking om deze onvolmaakte dames en heren te ‘perfectioneren’ naar de ideale proporties en uitstraling.

Het beeld van de volmaakte man of vrouw wordt dan naar de massa toe geprojecteerd, en die spiegelt zich aan haar mooi ogende idolen… O ver verwijderd ideaal van schoonheid en elegantie, waar door zovelen naar gestreefd wordt, waarvoor geen enkele inspanning teveel is, waar men vandaag een groeiende markt voor plastische chirurgie voor vindt… Maar denk na voor je laat snijden !

Ook de branche van de schoonheidsverzorgende middelen tiert welig ! En dat terwijl de mens alleen maar op zijn mooist is, wanneer hij optimaal gezond  is, wanneer hij goed uitgeslapen is, een speelse glimlach van tevredenheid en geluk op het aangezicht weerspiegelt.

Wat brengt mensen aan het twijfelen over hun persoon ? Is het een niet noodzakelijk slecht bedoeld grapje, een opmerking die over de lippen kwam in een vlaag van onbeheerstheid, een reactie als uiting van afgunst… Eén enkele dergelijke opmerking zadelt mensen soms een leven lang op met een neus, oren, voeten, een lijf, waar ze niet mee in het reine raken.

Herinner je je één van dergelijke negatief klinkende of soms grappig bedoelde “attenties” en herinner je hoe je een dergelijke opmerking geïncasseerd hebt? Zwierig weggewuifd, of, is het in je verkeerde keelgat geschoten of in je binnenzak geraakt? Is het je bijgebleven als een onprettige en snedige of beledigende ervaring? Of heb je – optimist als je bent – het snel gerelativeerd, wetend dat een misplaatst woord snel gesproken is, maar daarom niet altijd even slecht bedoeld is. Het is mogelijk dat je over een groot relativeringsvermogen beschikt en dat je in staat bent veel van je af te zetten. Het is mogelijk dat je niet te sterk op sleeptouw te nemen bent wat de uiterlijkheden betreft… dan sta je sterk.

De mens die zich bewust wordt van hoe een gedachte het leven beïnvloedt, kan de zaken omkeren. In plaats van door te gaan met het ondergraven van het zelfwaardegevoel, zal men zelf positief programmeren. Men zal het innerlijk gesprek zo voeden met gedachten aan zelfwaardering en bewust zijn dat men als mens waarde heeft en dat men aan het leven van zichzelf en anderen een meerwaarde kan toevoegen.

Zelfs al zou nooit iemand uitspreken hoe erg men je inspanningen waardeert, mag dat niet verhinderen dat je uit zelfrespect bewust bent van de waarde van je inspanningen. Noteer dat je zelfwaarde nooit wordt gevormd door wat anderen van je denken, maar wat je zelf denkt. Natuurlijk kan een signaal uit je omgeving daarbij wel ondersteunen en bevestigen.

Een nieuwe impuls voor de zelfheropvoeding zorgt er niet alleen voor dat we afwijkingen van het valse schoonheidsideaal minder erg gaan vinden (relativeren of verkleinen), maar bezorgt ons bovendien een persoonlijke visie op ware schoonheid. Het terrein voor de vorming van een eigen, standvastige persoonlijkheid ligt nu open.  Daarnaast, en niet in het minst, heffen we daardoor een blokkade van zelfbevestiging en herinnering aan het negatieve feit op (dat verantwoordelijk was voor het verwerkelijken ervan). Dat maakt dat vanaf dat moment er ruimte komt voor het realiseren van wat je dan wèl als werkelijke waarde belangrijk vindt. Vanaf het moment waarop je eerlijk besluit om je zelfbeeld op te poetsen en je te concentreren op je kwaliteiten, gaat een nieuwe wereld voor je open.

Het is zo gemakkelijk en goedkoop om in jezelf en in anderen de accenten te leggen op de gebreken, terwijl de wereld alleen beter kan worden dankzij een verhoogde aandacht op de kwaliteiten die in iedere mens schuilen. Deze kunnen ontwikkeld en vergroot worden. Opvoeding is in feite niets anders dan de ruimte scheppen, waarin deze kwaliteiten worden ontdekt en waarin de kans bestaat om ze op een dynamische manier te leren gebruiken.

Kijk om je heen en je zal zien dat weinig mensen tevreden zijn met zichzelf. Mensen hebben problemen met hun gewicht : het is te veel of te weinig, met hun grootte : ze zijn te groot of te klein…Terwijl het juist zo boeiend is dat niet alle mensen dezelfde zijn. Dàt maakt het precies aantrekkelijk dat net als alles in de natuur, ook de mens bestaat in een oneindige variatie, die van elkaar verschillen door haarkleur, oogstand, neus en oren, uitdrukking en typische vormgeving… Om een bepaalde standaard als ‘norm’ te nemen, is wellicht een bedenksel van superieuren die aan zelfverheffing doen.

Wij leven in een wereld waarin regelmatig normverschuivingen plaats vinden. Zo zijn er tal van mensen die jaren fout hebben geleefd, met een ‘normaal’ lichaamsgewicht. Ze voelen zich niet goed in hun vel en worden zich bewust dat het anders moet. Nauwkeurig volgen zij de instructies op en verliezen gewicht. Hun eigen lichaam voldoet niet langer aan dat ‘schoonheidsideaal’ dat ze zelf hebben gemaakt. Ze raken in paniek om dat stuk valse mens dat van hun lichaam afglijdt. Ze voelen zich al snel ‘te mager’ en zijn bang om de natuurlijke weg met dezelfde nauwgezetheid te blijven volgen. Ze verstaan de signalen niet en maken de vergissing hun oude fouten weer op te zoeken.

Noodlotshandelingen en paniekreacties hebben weinig diepgang. Mensen die “begrijpen” zijn standvastig, ook als ze weten dat bepaalde beslissingen tijdelijk bepaalde consequenties hebben. Daarom hechten wij in onze educatie zoveel aandacht aan het leren begrijpen van de lichaamssignalen en veranderingen. Hetzelfde geldt voor mensen met overgewicht. Hun gedachten aan “ik ben te dik” maken dat zij zichzelf blijven programmeren op “te dik”, waardoor zij in hun lichaam alle voorwaarden vervullen om de persoon te zijn die ze zelf bevestigen te zijn. Het is belangrijk om in harmonie met zichzelf te zijn. Geest en lichaam moeten het samen doen. Als er tegengestelde belangen en neigingen zijn tussen geest en lichaam, veroorzaakt dat altijd conflictsituaties en ontevredenheid.

Op dat moment zal niet wat men WIL zegevieren, maar wat men GELOOFT. Als men uitdrukking geeft van zichzelf als TE DIK persoon, dan doet men dat op basis van het zelfbeeld. Er is wellicht een concrete vaststelling. Die vaststelling gaat men dan herhalen en door ze te herhalen wordt deze bevestigd en steeds verder ingestampt tot ze er zo diep in verankerd ligt dat het moeite kost om er zich uit los te maken. Alleen het geestelijk oog – de verbeelding – maakt ruimte voor een andere mens. Om het geestelijk oog te prikkelen, geven wij positieve zelfinstructies. Deze maken duidelijk dat wij intenties hebben waar we willen aan vasthouden en naar toe groeien.

Als het de bedoeling is dat men gewicht verliest, zal men niet langer herhalen dat men te dik is. Laat die gedachte uitdoven en vervang ze door de gedachte dat “iedere dag je dichter en dichter bij je vooropgestelde doel brengt”. Dit in herinnering brengen van je doel herinnert je tevens dat je, om je doelstelling te bereiken, een strategie nodig hebt. Je weet dat je geest de motor is, je lichaam is het instrument. Het instrument zal zo moeten gebruikt worden dat het in functie van de doelstelling staat. Je zal werken aan je motivatie en aan de uitvoering van de eerste stappen. Je dagelijks herhaalde zelfinstructies houden je onderweg, iedere dag beter en beter.

Ook een ‘inzinking’, een dag waarop je afgeweken bent van je programma… hoeft je niet af te schrikken of teleur te stellen. Geen zelfverwijt. Al te gemakkelijk steken we dan een beschuldigende vinger op : “Zie je wel, ik heb het nog wel gedacht, ik deug nergens voor, ik heb al zoveel geprobeerd en niets lukt, (en dit waarschijnlijk ook niet), ik heb geen karakter…” en andere uitlatingen die zelfontmoediging geven, terwijl je bemoediging nodig had !

Wees je eigen beste vriend !

Laat dat innerlijke stemmetje een uiting van begrip en medeleven zijn. Laat je innerlijk gesprek een krachtige motor en motivator zijn die je op de goede weg houdt. Denk in termen van kansen en probeer opnieuw. Leer uit mislukkingen.

In dat licht was er een mooie spreuk van BZN : “Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven”. BZN heeft dat goed gezien en krachtig geformuleerd. En voor het geval je zou denken dat dat niet voor jou geschreven is, dan heb je het mis. Er zit een winnaar in jou !  Elke mens is geboren voor succes. Elke mens is geboren voor het geluk. Elke mens heeft recht op een stuk van de taart Harmonie.

Ware schoonheid

Het enige wat werkelijk ‘schoon’ is, is ware gezondheid. Het is mogelijk dat ons oog bezoedeld is door de vervalste hoge idealen van schoonheid en dat we de echte schoonheid vergeten. Het is mogelijk dat we alleen die gladgestreken, geverniste mensen nog als mooi ervaren… Maar hoeveel schoonheid zit niet in het stralende aangezicht van een blije oude mens, die zijn eigenheid niet heeft opgegeven, die nog hunkert naar een praatje en je aanbiedt om je te helpen als dat nodig is ?

Ware schoonheid is de vriendelijkheid waarmee je aangesproken wordt, de menselijke warmte, de goedheid die je kan voelen, de sfeer van geborgenheid die je mag ervaren… Dergelijke schoonheid bedekt heel veel uiterlijke kenmerken.

Is het dan niet mogelijk om de uitwendige schoonheid te koppelen aan de inwendige ? Uiteraard. Alle natuurlijke gezonde dingen, voeding en denken inbegrepen staan in dienst van het onderhoud van een maximale schoonheid in relatie tot de uiterlijke kwaliteiten die je bezit. We kunnen er heel wat aan doen om onze huid en ons haar in goede gezondheid te houden, om over een lenig, slank en gezond lichaam te blijven beschikken, om onze mobiliteit te vrijwaren… Ons lichaam vraagt een nauwkeurige en natuurlijke behandeling, zodat ouder worden geen aftakeling wordt. We hebben literatuur genoeg over huid en haar, over het omkeren van verouderen (Nooit te oud om jonger te worden), waarin beschreven staat hoe je op de normaalste, goedkoopste en onovertroffen manier (én risicoloos) op de beste manier kan zorgen voor je lichaam. Dergelijke literatuur heeft geen enkel belang te verdedigen, is niet geschreven vanuit een commercieel-technisch systeem dat gesponsord werd om een ‘gericht’ onderzoek te doen dat de waarde van een product bevestigt, maar verdedigt alleen het gelijk van de natuur.

Dieper dan enige façade

Er wordt wel eens gezegd dat “de kleren de man/vrouw maken”… Laten we dergelijk fabeltje vergeten ! “Het zijn de gedachten die de mens maken (of breken) !” De mens is wat hij/zij in gedachten is. Uw gedachten zijn zeker de vertaling van de manier waarop u zichzelf ziet. Ze zetten een bril op je neus : een grijze bril, een zwarte bril, een onweersbril of een zonnebril. Romantische mensen zien het in het roos. Het zijn uw gedachten die maken hoe u een bepaalde situatie beleeft.

Ik weet wel dat er tendensen zijn waarbij de verpakking vaak meer gewaardeerd wordt dan de inhoud. Producten met een aanmaakkost die onbeduidend is, worden verpakt in dure en meerlagige verpakking die een veelvoud van het eigenlijke product kost. Nog een beetje verder en het volstaat om nog alleen een dure verpakking aan te bieden zonder inhoud. Verpakking wordt een kunst op zich, waarbij het verpakte een bijkomstigheid wordt. Pas dat toe op onze samenleving, op relaties en zelfs op de levensstijl, en u begrijpt de hele achtergrond van de façadementaliteit.

SLANK

Mager of dik hoeven op zich geen doelstellingen te zijn. Waar het om gaat is dat we ons goed voelen in ons vel en een voldoende stabiel uitzicht houden op het realiseren van een blijvende goede gezondheid. Voor iedereen bestaat er een – weliswaar verschillend – “ideaal gewicht”, dat ongetwijfeld veel lager ligt dan gewoonlijk wordt aangenomen.

Het willen verliezen van gewicht, met alle middelen, is een negatief signaal dat zelden stand houdt. Ook in een verslankingsprogramma moet men zich ontspannen weten, zonder dat de weegschaal de toon aangeeft. Het denken geeft de toon aan. Het is de enige objectieve kracht.

Er is een verschil tussen het projecteren van een doelstelling en het herhalen van signalen van ongenoegen. Doelstellingen op het voorplan brengen geeft kracht en uitzicht en verschaft zin; ongenoegens uiten blokkeert en stelt teleur.

Je geloof, je gezondheid en je leven

Waar komen ongelukkige en totaal onlogische overtuigingen vandaan ? Veel van de overtuigingen over gezondheid en ziekte zijn opgewekt door de voedings- en medicijnenindustrie die jaarlijks ontelbare miljarden spenderen aan marketing en promotie.

Ook dokters hebben een sterke greep op onze overtuigingen. Roe Gallo schrijft daarover : “Ooit was ik één van die mensen met een sterk geloof in de medische bekwaamheid, maar als dat zo gebleven was, had ik hier niet meer geweest.”

De meeste dokters doen het beste wat ze kunnen met de informatie die ze krijgen, en veel dokters geven oprecht om de mens. Maar dokters maken geen studie van gezondheid, maar van ziekte. Ze hebben geleerd dat het interfereren met de natuur, door middel van chemische behandelingen en chirurgie, om symptomen te verwijderen of te onderdrukken, de weg is om gezondheid te bereiken. Wilt u ook in deze omgekeerde manier van denken vervallen, net als vele andere mensen ? Het staat hen toe om verder te gaan met hun onlogische, ongezonde en onwetenschappelijke manier van denken, eten, handelen…

De verantwoordelijkheid over hun leven, leggen zij in handen van mannen en vrouwen met witte jassen.

Kijk niet naar de medische industrie om informatie te verkrijgen over gezondheid, want ze begrijpen niet eens wat gezondheid is. Het enige wat hun bezig houdt is de studie van ziekte(symptomen). De “gezondheids”industrie, inclusief de voedings- en medicijnenindustrie is een geldmachine die illusies verkoopt en halve waarheden vertelt.

Je moet je schadelijke, op onjuiste feiten berustende geloofsstellingen verlaten en overschakelen naar gedachten en overtuigingen die kracht geven, die constructief, positief, productief en gezond zijn. Alleen op die manier zult u de appels van de gezondheid kunnen plukken.

Kijk naar de successen van anderen, als je voor de keuze staat om je geloof te vormen. Kijk naar mensen en wat ze hebben gedaan om zich van hartziekten, hoge bloeddruk, borstkanker, keelkanker, neurologische trauma’s, artritis, acné, allergieën, migraine, hoog cholesterol, zweren enz. te bevrijden. Hun succes kan het uwe zijn, en daarbij hoeft de voorgestelde lijst van aandoeningen niet beperkend te zijn.

Mensen met een gezonde geestelijke attitude en met een positieve motivatie hoeven niet te dik te zijn. Gezondheid en vitaliteit zijn voor deze mensen een dagelijkse kracht en motivatie.

Hier zijn drie manieren om een nieuw ‘geloof’ te scheppen. Drie wegen die gebaseerd zijn op logica, rationaliteit en gezond verstand. Schrijf het. Zeg het.

En visualiseer uw doelstellingen.

Alles wat je je levendig kan voorstellen, alles wat je geestelijk oog al voor zich ziet, is dichter bij dan je denkt. Zo lang je zegt “ik kan het me niet voorstellen… je zou eens in mijn schoenen moeten staan, of, je begrijpt mijn situatie niet, moest je zelf in zo’n situatie zijn, dan zou je wel anders praten…” is dat het levende bewijs dat je verbeelding nog niet mee is. Het vermogen om het succes – de persoon die je wenst te zijn – te bereiken, ligt in de macht van de verbeelding.

Hier wordt succes reeds in het bereik gezien, of onmogelijk bevonden.

Het atelier van de verbeelding schept kansen, schept krachten, haalt ongekende energie naar boven. Het is de plaats waar plannen worden gemaakt en verwerkt. Ook uw plannen kunnen werkelijkheid worden, als uw verbeelding ze aanvaardt.

Hoe kan uw verbeelding plannen, doelstellingen, ideeën… aanvaarden ? Prikkel uw verbeelding door u met alle middelen te focussen op uw doel. Versterk uw idee door het op te schrijven. Schrijf uw objectieven in de tegenwoordige tijd, alsof de doelstellingen reeds gerealiseerd zijn. Schrijf en bevestig en voeg er alle logica aan toe om met kracht vol te houden dat deze dingen tot de mogelijkheden behoren. Uw schrijven doet een voorstelling ontstaan. Eenmaal je dit voorstellingsbeeld hebt gevormd, gaat dit beeld over in een GELOOF.

Je kunt iets WILLEN, maar willen is slechts een intentie, geen kracht. Het is een noodzakelijke houding om iets te kunnen bereiken. Maar het welslagen hangt niet alleen van de WIL af. Het is niet omdat je iets wilt, dat dat ook gebeurt.

Het kan zijn dat je iets wel wil, en dat je dat zo krampachtig wil, dat het helemaal niet lukt. Willen kan blokkeren. Het kan een uiting zijn van angst (dat het niet kàn) of twijfel.

De geloofshouding daarentegen wéét dat het zal gebeuren. Daarom is geloof de grootste kracht, die bergen kan verzetten. Daarom is het belangrijk dat u alles gaat geloven wat overeenkomt met uw wil.

SCHRIJVEN

Om dat krachtige geloof te ontwikkelen, schrijf je het op, op een kaartje, op je bureau, op de spiegel, op je nachtkastje en overal waar je aan je doelstellingen kan herinnerd worden.

Hier is een voorbeeld :

“Mijn lichaam is volkomen onder controle. Ik beheers me en ik ben kalm. In deze toestand van rust kies ik wat ik in mijn mond stop. Ik eet alleen nog verse, levende voeding, rijpe en sappige vruchten, verse groenten, en natuurlijk voedsel. Verder besluit ik dat ik mijn lichaam in optimale conditie wil houden door regelmatige beweging en door oefening. Ik kies zelf die dingen waarmee ik in gedachten bezig ben en ik verkies voortaan nog enkel positieve, opbouwende en gezonde, liefdevolle gedachten. Ik kies de mensen waarmee ik te maken heb. Ik verkies om te werken met positieve, opbouwende mensen met een open geest. Ik kies de dingen waarmee ik mijn tijd doorbreng. Ik houd van die dingen die ik doe en ik doe de dingen waarvan ik houd. Zo wordt mijn leven iedere dag beter en beter. Ik krijg controle over mijn lichaamsgewicht. Ik ben slank, gezond, beweeglijk en ik zet alles in het werk om de resultaten verder te verbeteren.”

Schrijf het op. Maak een afspraak met jezelf. Het bovenstaande voorbeeld kan je gebruiken als inspiratie, maar het is beter dat je je eigen plan maakt, helemaal naar je eigen behoefte. Onthoud het is je eigen leven, en het is je eigen beslissing. Schrijf wat je nodig vindt, positief, liefdevol, optimistisch… zoals je naar je eigen beste vriend zou willen schrijven. Doe het !

ZEGGEN

Van het schrijven, gaan we het nu zeggen.

U en ik, wij spreken met onszelf. Er is dat altijd bezige stemmetje van het denken dat onvermoeid bezig is geloofsovertuigingen, angsten en nog niet vereffende ideeën te herdenken. Je kent het wel, dat stemmetje… Een lieve vriendelijke kracht ? Een fundament ? Of een mallemolen ? Je praat met jezelf. Maar wat zeg je aan jezelf ?

“Wat ben ik stom, waarom heb ik dat toch gedaan ?” of vertaalt u het naar “Dat is niet van mijn gewoonte, ik kan beter.” Vertelt u zichzelf “Ik voel me goed, ik doe mooi werk”… of is het zelfbeschuldiging en verwijt ?

Wat je jezelf vertelt is wat je wordt.

Je beweegt in de richting van je recentste en dominantste gedachte. Als je zegt : “Ik heb mijn leven onder controle”, dan is het heel wat anders dan “Ik zal het nooit kunnen, het is me te zwaar”. Als je vertelt dat je de zaken beheerst, zal je ze beheersen. Als je iets te moeilijk vindt, bereid je het terrein voor op mislukking.

Geef uiting van je doelstellingen en wat je voortaan WIL MET DE REST VAN JE LEVEN. Spreek het uit. Zeg het luidop, zodat je jezelf kan verstaan. Spreek het uit met gevoel, met kracht, beslist, en herhaal dat op zijn minst tien maal per dag. Als je in de file staat heb je daar al de tijd voor. Als je onder de douche staat, zeg het luidop. Als je loopt of oefent, zeg het. Hoe meer je het zegt en hoe meer gevoel je legt in je woorden, hoe sneller het zal doordringen tot je geloof. He wordt een stuk van jezelf.

Onthoud : eenmaal dat je het gelooft, dan is het daar.

VISUALISEREN

De volgende stap is VISUALISEREN. Wat je je kan voorstellen, is wat je bereikt.

Het is één van die belangrijke onderdelen om een energiek geloof op te wekken en te bereiken wat je wil. De verbeelding schept een exacte weergave van je nieuw geloof.

Je gebruikt je verbeelding en je verbeelding regeert de wereld. Mensen zeggen dat een leven lang, maar het is wààr !

Als je je verbeelding gebruikt in positieve zin, dan is dat een uitnodiging en samenwerking met het succes.

Vraag het aan begeleiders die een motiverende taak hebben in een sportclub.

Ze zullen je kunnen vertellen dat de winnaars diegenen zijn die zich instellen

op winnen. Topatleten worden getraind om aan het eind van hun inbreng te eindigen als winnaars. Ze trainen zich in het winnen telkens en telkens opnieuw tijdens hun prestaties. Vandaag beschikken sportmensen zelfs over videomontages die hun in beeld brengen als winnaars. Ze zien zichzelf winnen.

Ze geloven dat ze kunnen winnen. En ze winnen ! Wat je je werkelijk verbeeldt te zijn, is wat je zal zijn. Het is mogelijk dat je verbeelding eerst twijfelachtig of zwak is en dat je het niet wil geloven. Maar laat het je niet tegenhouden. Blijf jezelf zien waar je het wil. Blijf je verbeelding op het spoor houden, tot je geloof het aanvaardt. En als je het gelooft, is het dààr.

Wat het ook is, of het gaat om een prestatie, of over je gezondheid, je geluk, een doelstelling of een probleem, het is altijd dezelfde methode.

Laat een probleemsituatie los door probleemoplossend te denken. Schrijf je

doelstellingen op papier, voeg er je argumenten en motivaties aan toe.

Zeg het luidop en herhaal het zo vaak als nodig. Zeker als je innerlijke stem daar is om dit te weerspreken, maak je het stil, en je voegt weer die gewenste informatie toe. Geef je een positieve suggestie, stil als de gelegenheid dit vereist, of luidop als het kan. Breek het ijs van de negatieve suggestie met een gezonde, positieve zelfinstructie.

En dan, visualiseer. Wat je je kan voorstellen, kan je bereiken.

Iedere dag zal je dichter en dichter brengen bij de realisatie van je doelstellingen. Je succes is slechts zo ver af, als je geest het op afstand houdt. Dingen zijn slechts zo moeilijk als je denkt.

Droom groots, denk groots, maar blijf steeds genieten van de kleine wonderen van het leven.

Gandhi overtuiging

Een gedachte over “Positieve Gedachten

  1. Lutgart

    Dank je Stefaan voor deze Pinksterboodschap, zo waar zo duidelijk geschreven. Ik wil die graag doorsturen aan anderen die deze boodschap goed kunnen gebruiken…als zij ervoor kiezen!
    Zelf ben ik dankbaar en gelukkig sinds ik ben overgeschakeld naar de natuurlijke voeding. Dit allemaal door je inspanning om ons te helpen en ondersteunen. Ik voel mij gezonder dan ik ooit ben geweest. Tot aan het eind van mijn dagen (120j) zal ik je ervoor dankbaar zijn.
    Warme groet

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s