Leverziekten

De lever is een orgaan dat zich aan de rechterkant van het lichaam bevindt, onder de longen en de maag. Zijn belang in de fysieke economie wordt verschillend ingeschat, afhankelijk van de verschillende medische scholen; zijn ziekten worden ook op deze manier bekeken. Sommigen zien de lever als van zeer groot belang, anderen als ondergeschikt. Een klasse van fysiologen en artsen, concluderen dat de lever, als hij op zijn volle capaciteit kan werken, niet alleen uitscheidings- of zuiverende invloed heeft, maar direct en op een positieve manier helpt bij de opname van voedingsstoffen.

Anderen, en ik denk dat dat de meerderheid van de medisch geschoolden is, zijn tot de conclusie gekomen, dat zijn voornaamste, zelfs exclusieve werking is te zuiveren, wat wil zeggen, koolstofhoudende en waterstof houdende stoffen uit het bloed halen, dus met de longen in deze richting samenwerken. Bij een onderzoek van de gal, lijkt het geen enkele samenstelling te bevatten die kan dienen voor voedingsdoeleinden. Onder geen enkele omstandigheid lijkt het te worden gereorganiseerd tot bloed, noch dat het op zichzelf een onderdeel van het bloed vormt. Er is nog nooit gal gevonden in het bloed van een gezonde persoon; alleen de elementen waaruit gal gemaakt worden in gezond bloed teruggevonden. Als men bij chemische testen gal terugvindt in het bloed, dan moet die persoon zonder twijfel niet gezond zijn.

In onze maatschappij zijn ziekten en verstoringen van de lever algemeen en talrijk. Of het er nu veel zijn, ze zijn alle geneesbaar door middel van eenvoudige psycho-hygiënistische behandelingen. Ik heb dikwijls gezien, hoe leverziekten door middel van eenvoudige psycho-hygiënistische methodes genazen, terwijl dokters, met al hun medicatie gefaald hadden. 

Er zijn morbide manifestaties die de lever kan aannemen, of van ziekten van andere organen die alleen kunnen bestaan door de meewerkende relaties die deze organen tot de lever hebben, wanneer hij ziek is. Ik weet niet of ik ooit iemand met spijsverteringsproblemen had, die op een bepaalde manier geen problemen met de lever had. Ik ben er zeker  van dat er nooit een t.b. patiënt rondliep wiens longziekte niet in verband stond met een verstoring van de lever.

Ik denk dat er nooit een geval van bloedende aambeien was, zonder een ziekte van de lever; en er zal ook nooit zo een geval zijn als de lever gezond blijft. Ik denk ook dat niemand ooit een hoofdpijn had, tot de lever op de een of andere manier onbekwaam werd om zijn functies met gemak uit te voeren.

Meer dan de helft van de gevallen van een gewone verkoudheid, waaraan mensen lijden, ontstaat uit de traagheid van de lever en de uitwendige huid. Deze toestand van de huid, ontstaat doordat het een noodzaak is dat de lever goed gaat functioneren.

De lever is een zuiverend orgaan, hij is niet constructief, maar eerder destructief; hij verwijdert elementen, die als ze blijven zitten, fataal kunnen zijn voor het herstel en de opbouw van het systeem. Het is evenzeer nodig om obstructies uit de weg te halen om zaken op te kunnen bouwen. Elke 24 uren, of, in feite, gedurende de tijd die het menselijk lichaam moet ondergaan, zijn voortdurend nieuwe voedselvoorraden nodig, en daarin zal de lever voorzien. Elke keer er voedsel nodig is, moet het teveel afgevoerd worden. Dit is een universele wet en is van toepassing op elk levend organisme. Het werk van herstel is gelijk van omvang aan het werk van vernietiging, en het werk van vernietiging is gelijk van omvang aan het werk van herstel. De verandering is constant en wederzijds, en de lever moet zijn werk doen, dat bestaat uit het afvoeren van afval, evenzeer als de enzymen hun werk moeten in het voorzien van opbouwende stoffen.

Er is misschien geen enkel ander orgaan dat zo snel door externe invloeden wordt beïnvloed – gezond of ongezond – als de lever. De lever is in feite veel gevoeliger voor verstoringen dan andere organen. Het lijkt mij niet dat de lever tegen ongunstige toestanden met dezelfde kracht kan reageren als de maag, de darmen, de longen, of de uitwendige huid. Door dit onvermogen om te weerstaan, is het zo dat andere organen nooit verstoord raken tot de lever ziek is. Het zou een fenomeen in de pathologie zijn, om een gezonde lever met ongezonde longen te zien, of een gezonde lever en een ongezonde maag, of ongezonde nieren, ongezonde darmen, of ongezonde huid en een gezonde lever. Nadat de lever verstoord geraakt is, proberen de longen stand te houden. Noodzakelijkerwijs, vroeger of later, worden ze toch ziek, als de lever ziek blijft, en strikt genomen, kunnen ze nooit gezond zijn als de lever niet gezond is. Het lijkt wel of ze dat zijn. Dikwijls kan een man, met de meest manifeste symptomen van leververstoring, zijn eten en drank zonder problemen verteren; de maag werkt op een oppervlakkige manier, alsof de lever gezond is, en zo gaat het ook met de andere organen. Dit proces duurt zolang, tot de lever zelf besmet wordt. de lever heeft de kracht niet om te weerstaan aan de invloed van verziekende oorzaken zoals de andere organen dat kunnen. 

Zijn extreme gevoeligheid voor ziekte en de grote sympathie die bestaat tussen de lever en de andere vitale organen, maken het  nodig om de precieze omschrijving van de verstoringen te omschrijven en een juiste methode te vinden om ze te voorkomen en te genezen. Er is geen enkel orgaan in het lichaam waar dokters krachtige en giftige re-agenten voor voorschrijven, als de lever. Dus als iemand ziek is aan de maag, zou een arts moeten overwegen of men de patiënt geen hygiënistische manier van leven en eten moet volgen, inclusief rust en reiniging en zo nodig vasten. 

Ook als de longen ziek zijn, zal hij tenminste even stilstaan om te overwegen of zachte geneesmiddelen niet aan te bevelen zijn boven onderdrukkende medicatie.

Vandaag zijn er veel problemen met de darm. Drastische purgeermiddelen worden niet meer zoveel gegeven voor mensen met trage darmen. Hetzelfde geldt voor de huid en voor de nieren. Maar laat een arts tot het bewustzijn komen dat het leven van zijn patiënt zelf ziek is, dat is de oorzaak van het ziek zijn, en hij zal er niet aan twijfelen om hem een remedie aan te bieden die geen dodelijke kracht in zich heeft. Ze lijken te denken dat een slachting van dit orgaan, niet alleen te rechtvaardigen is, maar ook gevraagd door de feiten, om het even wat de aard van de feiten zijn, dat de lever buiten dienst is. Voor congestie of in-actie van de lever, voor passieve ontsteking van de lever, of voor acute ontsteking van de lever, is het een feit, dat de patiënt door medicatie zieker wordt dan hij tevoren was. Waarom dat zo is, weet ik niet, misschien, omdat de nauwe relatie met de andere vitale organen zo groot is, dat deze andere organen ook direct ziek worden.

Om dit te voorkomen, wordt de lever enorm overdokterd. Ze gaan aan het werk, zonder te stoppen en te denken, dat de lever ziek werd door een ongunstige levenswijze, en dat het misschien beter is, om van deze ziekte af te raken, door voor een gezonde levenswijze te zorgen. In deze richting zijn actie en reactie gelijk aan elkaar. Waar er een grote weerstand is tegen ziekte, constitutioneel of organisch, en ziekte gemakkelijk overwonnen werd en de structuur weer helemaal hersteld werd, daar is de weerstand weer even groot om terug beter te worden. Het is daarom dat mensen met een sterk gestel, eens ze ernstig ziek worden, de moeilijkste mensen zijn om weer te genezen. 

De extreme overgevoeligheid voor ziekte van de lever heeft meestal geen zware behandeling nodig, want na een goed uitgedokterd plan, is hij eenvoudig te genezen. Als hij niet goed behandeld wordt, wordt hij dikwijls ziek, zodat het herstel moeilijk wordt omdat onder zo een omstandigheden de structuur veranderd, waardoor we organische en functionele problemen krijgen. Hoe veelvuldig de verstoringen ook zijn, of wat ook de precieze manifestatie van de ziekten mag zijn die de lever op elk moment kan vertonen, ze kunnen behandeld worden met eenvoudige geneeswijzen. De traditionele medicijnen nemen is onnodig. Het is tegenstrijdig, en er is nood aan perceptie van de aard van de structuur en van de functies van de lever en van zijn rechtmatige relaties tot andere organen in het lichaam en tot het lichaam in zijn geheel.

Alle acute ziekten van de lever, zijn bijna direct en permanent met de eenvoudigste behandelingsmethoden genezen – zoals de maag reinigen van onverteerbare stoffen die er kunnen zitten, de darmen van harde stoelgang verlossen, of van zachtere stoelgang die zich hogerop bevindt, die daar blijft, wachtend op beweging van het dalend colon; ook het aanbrengen van hete doeken over de omgeving van de maag, darmen en de lever, of het gebruik van een warm zitbad gevolgd door een koud, samen met het gebruik van wassingen en van darmzwachtels, ontzegging van voedsel, geestelijke rust… tot de pijn, wat die ook mag zijn, voorbij gaat.

De meer algemene vorm van chronische ziekte van de lever, algemeen kent als “leverkwaal” bestaat uit opstopping van de bloedvaten van de lever, waardoor de doorgang van het bloed door de poortader van de lever belemmerd wordt. Als gevolg van de obstructie van bloed door deze ader en zijn aanpalende vaten, wordt de zuiveringskamer van de klier zeer verzwakt; en dus wordt de lever zelf, na een tijd verzwakt, en hypergevoeligheid neemt plaats.

Wanneer deze toestand bestaat, is pijn een gevolg, soms scherp en snijdend, soms dof en zwaar, soms in de lever, soms op plaatsen die er van afgezonderd zijn. Nadat de verstoring vaststaat, is het punt van gevoeligheid onder het rechterschouderblad, zeer dicht tegen de derde of vierde ruggenwervel. 

Mensen met deze of andere leverziekten, of om het even welke ziekte die te maken heeft met de voedings- of uitscheidingsorganen, zouden zich er steeds moeten aan herinneren, dat wanneer er congestie is, veel of weinig, of ontsteking, licht of ernstig, de ontlasting stagneert, dat één van de beste manieren om in te grijpen is, het ontzeggen van zware voedingsmiddelen is, of misschien van alle voedsel voor een periode, wat de actie van de huid, darmen, nieren en longen verhoogt, met resultaten die bewonderenswaardig zijn.

Giftige medicijnen zouden niet genomen mogen worden door mensen met leverklachten, toch is dit dikwijls wel het geval. Men moet onthouden, dat wanneer de lever traag geweest is, soms onmerkbaar, dat hij al lange tijd ziekelijk was, klaar aan het raken om ernstige problemen te doen ontstaan, zonder de patiënt zich ervan bewust wordt  dat de klier buiten werking is. Er is geruime tijd over gegaan, voor de patiënt zich bewust is van zijn ziekte en bepaalde toestanden hebben ruim de tijd gehad om zich te ontwikkelen. Er is geen remedie, om iets wat zich reeds zo lang ontwikkeld heeft, in een mum van tijd te genezen. Mensen met een chronisch ziekte van de lever zouden de tijd moeten nemen om te genezen en zouden eenvoudige manieren moeten gebruiken om te genezen. Alle veranderingen van zieke organen, van goed naar slecht, van erg naar beter, die men plotseling beoogt bij ziekten die al een lange tijd bestaan, zijn nadelig voor de algemene gezondheid van de persoon. De natuur zal nooit, als ze haar eigen gang mag gaan, snelle veranderingen maken in de bestaande toestand van iemand. Het proces, om zeker te zijn van de hoogste waarde, moet traag zijn. Als de ziekte lokaal is en essentieel acuut, mag de behandeling krachtig zijn en de resultaten snel; maar als de ziekte reeds lang bestaat, en niet lokaal is, dan zou het herstel niet plotseling mogen zijn; want terwijl dit gebeurt, zal vitale kracht weggehaald worden uit andere structuren om het locale resultaat te produceren, en zal het lichaam hierdoor volledig uitgeput worden.

Ik heb geen ruimte genoeg om te vertellen hoeveel mensen er zijn, die hun algemene gezondheid permanent verslecht hebben door snelle remedies. Voor aambeien die plotseling genezen waren, heb ik longziekten in de plaats zien komen, voor nerveuze dyspepsie, heb ik reuma zien ontstaan; voor congestie van de longen, de ergste vormen van congestie van de lever; voor traagheid van de lever, het ergste geval van gewrichtsreuma… Bestudeer daarom…

Het NewStart programma : een hele cursus om de fijne knepen van Natuurlijk Genezen te kennen

Destelbergen / Gent : Voordrachten Natuurlijk Genezen : de come back van je leven

 • zondag 29 september 10.30-12.30 uur: Een nieuwe start – intro + module 1 Ademhaling en Zuurstof
 • zondag 29 september 14.00-17.00 uur: module 2 Zonlicht en genezing / Vitamine D, K, B12
 • maandag 30 september 19.00-21.00 uur: module 3 Gezond Eten, de basis voor betere gezondheid
 • dinsdag 1 oktober 19.00-21.00 uur: module 4 Water en hydratatie en detox
 • woensdag 2 oktober 19.00-21.00 uur: module 5 Beweging, Activiteit en Stofwisseling
 • donderdag 3 oktober 19.00-21.00 uur: module 6 Slaap, Ontspanning en Sereniteit
 • vrijdag 4 oktober 19.00-21.00 uur: module 7 Matigheid, Grenzen, Vasten
 • zaterdag 5 oktober 15.00-18.00 uur: module 8 : een geestelijk Houvast + afsluitingsdienst

ieder thema wordt voorgesteld door middel van een presentatie. 

Studiedag op zondag met vegan maaltijd: inbegrepen in de deelnamekosten (40 euro voor de hele dag)

Deelnamekosten Studiedag + 6 volgende dagen : 75 euro.

Afzonderlijke modules : 12 euro per module / module 8 : gratis deelname

De sessies gaan door in het centrum te Destelbergen: lokatie wordt bekendgemaakt aan deelnemers

Inschrijvingen : voor 1 september. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de activiteit niet door.

Aanmelden telefonisch of per mail / binnen de week bevestigen door betaling op het Groene Dag-rekening nummer. 

Een gedachte over “Leverziekten

 1. luc1001

  dag Stefaan,
  het zal net lukken dat ik dit weekend aan mijn moeder twee oude boeken cadeau gedaan heb, gekocht in de kringloopwinkel in wilrijk : “De lever” van A. Vogel uit 1962 en Het boekje voor lever- en galpatiënten van Bircher-Benner eveneens uit de goeie ouwe tijd…
  Ik zei tegen haar deze merkwaardige uitspraak: “Anderen gaan op kroegentocht, ik ga op boerentocht”, zoals ik in het Waasland van de ene boer of boerin naar de volgende rijd om er mijn gerief te mogen vinden. En ondertussen geniet ik van de stilte en de rust van het platteland en al wat bloeit in de grachten aldaar. Voor mij geen Mindfulness, ik bedank er feestelijk voor, heb het niet nodig.
  beste groetjes – Luc

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s