Gezondheidsrisico : belanden in een ziekenhuis

100 dagen in een ziekenhuis – van de voeding alleen kikker je niet op !
Waarom serveren ziekenhuizen nog steeds bereide vleeswaren en andere producten die gekend zijn als carcinogeen?

Waarschijnlijk heb je ooit de kans gehad om de blog te bekijken van een man die tijdens zijn vier maanden lange verblijf in een ziekenhuis – vanaf de tweede week op het idee kwam om een foto te nemen van de maaltijden die hem geserveerd werden. Je zou denken, het wordt een saaie fotoshoot, want elke dag variaties op één thema…

Er is veel over te zeggen over ziekenhuisvoeding… Oa hoe dit soort voedsel kan bijdragen dat zieken gezonder worden, meestal mee gecoördineerd door de lokale diëtist die erover waakt dat de calorieën geteld worden, maar niet kan beletten dat er via de bezoekers nog wat echte voeding binnengesmokkeld wordt… Het is moeilijk te ontkennen dat de hele medische wereld alleen maar doet wat haar gevraagd wordt en uit zichzelf niet in beweging komt om haar missie een positievere uitstraling te geven. Dat is nu zo, maar dat is altijd zo geweest in heel haar geschiedenis. En het is de publieke opinie die de medische wereld dwong om van koers te veranderen.

Het beste voorbeeld daarvan is de positie tegenover het roken. Ga enkele decennia terug, en je zult ontdekken dat veel dokters en ziekenhuizen het roken aanmoedigden of toelieten. Pas nadat de link met kanker was gelegd, verdwenen de sigaretten uit de ziekenhuizen – vanaf het moment dat roken het medische imago in een negatief daglicht stelde, was de liefde met de sigaret uit. – “Ik denk niet dat ik een betalende patiënt het recht kan ontzeggen om een sigaret te roken. Als service aan de patiënt zal ik moeten toestaan dat we sigarettenautomaten in het ziekenhuis hebben “, zei een ziekenhuisbeheerder die in 1964 in New York Times werd geciteerd. Later dat jaar was er het rapport waarin roken met kanker werd geassocieerd, maar het veranderde niet veel aan de houding van de ziekenhuizen. Ik weet zeker dat velen van jullie herinneren, dat veel artsen rookten en ziekenhuizen discussieerden over de vraag of ze het “recht op roken” van patiënten in het ziekenhuis moesten beperken. Een andere ziekenhuisbeheerder die in 1964 in de New York Times werd geciteerd, merkte op dat, ondanks het rapport van de Surgeon General, “sommige werknemers hier … gestopt zijn met roken, maar ik merkte dat de meeste artsen die rookten, dat nog steeds doen.” Pas in 1985 drukte het Journal of the American Medical Association een oproep tot actie uit via Dr Andrew Ho. Met een beschrijving van de menselijke kosten van tabaksgebruik, waarschuwde Dr. Ho, “Terwijl in ziekenhuizen heroïsche inspanningen worden ondernomen om levens te redden, terwijl miljarden worden uitgegeven en talloze dieren elk jaar worden geofferd om ziekten te bestrijden, waarvan een groot deel verband houdt met roken, is het paradoxaal dat het ziekenhuis, een instelling die uitsluitend is opgezet voor gezondheidszorg, wijdverspreid roken tolereert. “

Ho drong erop aan dat ziekenhuizen een leidende rol zouden spelen om de samenleving te bevrijden van de plaag van tabak, en stelde een lijst met stappen voor die ziekenhuizen zouden moeten nemen, te beginnen met “Tabaksproducten mogen niet in het ziekenhuis worden verkocht.” Is dat niet de logica zelf? Maar ga eens kijken hoe Dr Neal Barnard, de evolutie in de psychiatrische ziekenhuizen beschrijft op PCRM.org

In 1991 kondigde de Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO) tabakscontrolenormen aan voor geaccrediteerde ziekenhuizen die opdracht gaven om eind 1993 rookvrij te worden. In een onderzoek dat jaar bleek 96% van de ondervraagde ziekenhuizen te hebben voldaan aan de rookverbodnorm.

Maar er zijn veel andere opmerkingen dan roken – die men kan maken over wat ziekenhuizen aanbieden…. bv. bereide vleeswaren (nochtans vandaag ook aangeduid als carcinogeen). Kan de toestand in de ziekenhuizen worden verbeterd?

Misschien moeten ze beginnen met wat ze serveren als voeding eens onder de loupe te nemen. Sinds 2007 hebben het American Institute for Cancer Research en het World Cancer Research Fund gewaarschuwd dat bereide vleeswaren kankerverwekkend zijn.

In 2015 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie een rapport uit op basis van meer dan 800 onderzoeken. De auteurs benadrukten een meta-analyse uit 2011 waaruit bleek dat het risico op colorectale kanker met 17% toenam voor elke 100 gram rood vlees dat per dag werd geconsumeerd en met 18% voor elke 50 gram verwerkt vlees dat per dag werd geconsumeerd. In het rapport wordt de consumptie van rood vlees als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens” en de consumptie van verwerkte vlees-hotdogs, salami, bacon, worst en dergelijke, als “kankerverwekkend voor de mens”, ingedeeld.

Maar wat zien we, eenzelfde laksheid als in 1964. Aan patiënten en in de cafetaria is verwerkt vlees de regel. Ook hier wordt aangegeven dat het niet het recht is van een ziekenhuis om de patiënten een bepaald soort voeding op te dringen en bepaalde gevraagde voedingsproducten te schrappen. Eén van de opmerkingen die worden gemaakt, is dat een ziekenhuis een verzorgingsinstelling is en geen onderwijsinstelling en dat het de taak is van de maatschappij om de bevolking een aantal principes duidelijk te maken. Nee, het is niet de plaats om culinaire hoogstandjes te presteren – gewoon gezonde voeding, ook als de patiënten er aanvankelijk moeite mee hebben als ze hun favoriete voeding niet hebben – misschien was dat precies wat hen op die plaats heeft gebracht? De medische wereld moet zich bewust worden voor welke taak ze staat. Het hele medische systeem dreigt binnen afzienbare tijd in te storten, wanneer de effecten van de lege voeding, de chronische vitamine- en mineralentekorten zich in alle duidelijkheid zullen tonen.

Wat is de boodschap aan de familie en vrienden van de patiënten en aan ander ziekenhuispersoneel? Dat ongezonde voedingsmiddelen gewoon deel uitmaken van het leven, dat voeding geen deel uitmaakt van goede gezondheidszorg en dat er geen rol is weggelegd voor preventie op plaatsen die zijn gewijd aan behandeling en genezing. Het zou natuurlijk kunnen dat het deel uitmaakt van een groter plan, maar vanuit humanitair standpunt is het chaotisch als in verhouding tot de komende instroom van patiënten het medische corps onderbezet blijkt te zijn ‘voor de procedures die ze vandaag als essentieel promoten’.

Hier en daar is er een positief signaal en wordt een kleine inspanning gedaan, beginnend bij het verminderen van de vleesportie, of het aanbieden van vegetarische voeding, maar het hinkt allemaal geweldig achterop. In een ideale wereld zouden ziekenhuizen gezonde, veganistische menu’s serveren. Maar als eerste stap, is de vraag aan de beroepskrachten in de gezondheidszorg en familie en vrienden van patiënten om kankerverwekkend vlees uit ziekenhuizen te krijgen.

Er zijn uitzonderingen. Eén van onze leden was zelfs bijzonder opgetogen dat ze zelfs voor hem vers geperst sap maakten tijdens zijn verblijf!

Maar dit zijn uitzonderingen – en niet de regel. Het zou zelfs kunnen dat het betrokken ziekenhuis het absoluut niet als een promotiecampagne gebruikt en dit ene geval toedekt om te vermijden dat het een aanzuigeffect heeft, waardoor ook anderen hun ‘geluk’ hier komen beproeven.

In ieder geval verdient het een pluim, en is het iets heel anders dan wat boven dit artikel staat…

Zie voor meer informatie : Physicians Committee for Responsible Medicine

Ziekenhuis: beter vermijden

Groene Dag Nieuwsbrief 11 / november 2016

Je kunt het soms niet vermijden dat je in het ziekenhuis ligt… en dan lig je daar te hopen op betere tijden. Maar hoe moeten die komen ? Als het van de ziekenhuisvoeding afhangt, kan je nog lang wachten.
Jungle Zwaan gaf op zijn site ahealthylife.nl alvast een kritische kijk : 

“Eerder deze week kreeg ik de tip om het voedseladvies van het Rijnstate kinderziekenhuis eens door te lichten. Ik wist dat ziekenhuizen het bont maken, maar de realiteit overtrof mijn grofste verbeelding.

Recent is een vriend van mij met kanker opgenomen in het ziekenhuis. Om aan te sterken werd hem aangeraden over te schakelen naar een frequente inname van Marsrepen. Kennelijk is zijn ziekenhuis niet de enige in Nederland die zich schuldig maakt aan het aanprijzen van junkfood. In deze folder van Rijnstate met voedseladviezen voor ouders van zieke kinderen staat te lezen:

Uw kind loopt het risico op ondervoeding. In deze folder geven wij hierover uitleg. U krijgt adviezen en tips over hoe u uw kind kunt helpen om in goede conditie te blijven of weer te komen.

Daarom wordt uw kind regelmatig verdeeld over de dag eten aangeboden. Drie keer per dag krijgt uw kind een tussendoortje aangeboden. Er zijn dan zes momenten per dag waarop uw kind iets kan eten:
8.00 uur ontbijt
10.00 uur tussendoortje
12.00 uur lunch
15.00 uur tussendoortje
17.00 uur warme maaltijd
19.00 uur tussendoortje

De tussendoortjes zijn:
Chocoladebavarois, Chocolademelk, Energieverrijkte vla, Goede Morgen, drinkontbijt, Milk & Fruit, Milkshake, Roomyoghurt, Roomyoghurt met chocoladeschaafsel, Vruchtenkwark, Vanillekwark, Vruchtenbavarois, Bifiworst, Broodje Frikadel, Broodje Bapao kip, Kipsaté met pindasaus, Rolmops, Saucijzenbroodje, Gevulde koek, M&M’s pinda, Pannenkoek en Snickers.

ENKELE TIPS DIE ZE DE OUDERS OOK NOG GRAAG WILLEN MEEGEVEN ZIJN:

  • Besmeer het brood royaal, bij voorkeur met (dieet)margarine
  • Geef tussendoor een plak koek, een snee krentenbrood of een snee suikerbrood
  • Van rauwkost ga je snel vol zitten en levert geen extra energie. Geef dit dus niet aan uw kind.

Pardon??? Suikerbrood? Margarine? En beslist geen rauwkost? Voor zieke kinderen die onder andere kanker hebben? Het advies lijkt meer te zijn ingefluisterd door de industrie!

Het lijkt erop dat de voedingsindustrie klanten creëert voor de medicijnindustrie en dat de medicijnindustrie klanten creëert voor de voedingsindustrie.

Op Youtube vertelt Rijnstate Ziekenhuizen vol trots hoe ze besparen op voeding. De gehele keuken is eruit gegooid om kosten te besparen. Dit uitbesteden maakt het lekker makkelijk. Bovendien kunnen ze op de plek waar eerst de keuken zat de ruimte inrichten voor andere dingen. Weer winst in hun ogen.

Dat ze geen verse maaltijden meer kunnen leveren en in het filmpje brood, melk en snoep voorbij laten komen doet bij niemand een lampje branden.” Daarna plaatst hij een YouTubefilmpje met deze commentaar : “Vooral het beeld op 3:29 is in dit filmpje ronduit schokkend”

Ik hoop dat je nooit in dit (een) ziekenhuis komt te liggen, want de kans is groot dat je er met een voedingstekort vandaan komt – met medewerking van de diëtist(e). 

Wat ik het meest schokkend en teleurstellend vind, zijn de (meestal ziekenhuispraktijken-bevestigende) commentaren van lezers, die verder volgen na het artikel. Onze tipgever Albert-Jan voegde hierbij zijn commentaar toe : “Wel bijzonder dat de specialisten (waarin zijn ze eigenlijk gespecialiseerd?) het allemaal beter weten en dat eigenlijk “het gewone volk” met wat wat “gezond boerenverstand” de betere reacties geven…”
Dat ziekenhuizen geen gezonde voeding serveren, weten we allemaal. Op internet vinden we genoeg getuigenissen. Een langdurig gehospitaliseerde patiënt heeft er honderd dagen na elkaar een foto genomen van de geserveerde maaltijden… 35 jaar geleden bracht ik mijn moeder ’s avonds naar het ziekenhuis. De dag nadien zou ze worden geopereerd. Wat men haar die avond serveerde, zal ik nooit vergeten !

De Wekelijkse Nieuwsbrief van Groene Dag
30 oktober 2016

Het is zo moeilijk en onbegrijpelijk voor een leek om de gang van zaken in de medische wereld te volgen. Als kritische geluiden ook binnen deze rangen worden gehoord… terwijl alles gewoon doorgaat…. Het wordt gezegd, maar het maakt geen verschil. Daarom moeten de mensen zelf het verschil maken.

In het nummer van 26 oktober 2016 van néo santé wordt verwezen naar drie videos die op het internet te bekijken zijn. Eén daarvan is Cancer Rose. 
In het verslag staan veel argumenten tegen het reguliere onderzoek. : “Ik signaleer een nieuwe studie die verscheen in het New England Journal of Medicine, waaruit nogmaals blijkt dat de systhematische opsporing van borstkanker een groot aantal “overdiagnoses” veroorzaakt.  Anders gezegd zijn het opsporingen van kleine laesies die nooit tot een kanker zouden zijn geëvolueerd. De video van Cancer Rose legt dit fenomeen zeer goed uit, samen met de overbehandeling die eruit volgt en verwerpt compleet de voordelen van de mamaetesten in termen van overlijdens. Wanneer zullen de gezondheidsinstanties er de consequenties uit trekken?  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s