Alzheimer vandaag

Elke tijd heeft zijn uitdagingen. Tegelijk geeft het aan waar de zwakke punten liggen. Die kennen en vermijden is de positiefste actie die men kan ondernemen voor de gezondheid. 
Nieuwsbrief 10/4/2018
Ziekten als spiegel van de tijd
“De ziekte van Alzheimer is goed op weg om onze volgende grote medische kopbreker worden.” In de vroege jaren 1900 waren het de infectieziekten. Van 1950 tot rond 1975 werd de focus gezet op  hartaandoeningen en vanaf het midden van de jaren 1970 tot nu is het kanker. Uiteraard zijn deze laatsten niet verdwenen noch bestreden, noch goed begrepen, of daar dient zich een nieuw probleem aan. In snelle ontwikkeling, lijkt de ziekte van Alzheimer klaar om zijn plaats in te nemen als nieuwe collectieve “boeman”.Wat is Alzheimer eigenlijk? Laten we eerst dementie en Alzheimer van elkaar onderscheiden, omdat ze niet hetzelfde zijn. Dementie verwijst naar een progressieve achteruitgang van de cognitieve functie die verder gaat dan wat van normaal ouder worden verwacht zou kunnen worden. De ziekte van Alzheimer is slechts één mogelijke oorzaak; beroertes kunnen bijvoorbeeld delen van de hersenen beschadigen en tot dementie leiden. Veel voorkomende medicijnen op recept, zoals slaapmiddelen, tegen angststoornissen, antidepressiva, allergiegeneesmiddelen en zelfs verkoudheidsmiddelen kunnen dementie als bijwerking veroorzaken. Medische autoriteiten zeggen dat bijwerkingen van “geneesmiddelen” op recept slechts verantwoordelijk zijn voor minderheden, maar zelfs volgens conservatieve bronnen kunnen dergelijke bijwerkingen nog steeds 15-30 procent van alle dementie diagnoses vertegenwoordigen. Alzheimer wordt daarentegen gedefinieerd door twee verschillende hersenafwijkingen: amyloïde plaques en neurofibrillaire knopen.Naar schatting 4,5 miljoen Amerikanen hebben de ziekte van Alzheimer, en ook in Europa volgt de ziekte dezelfde trend :een aantal dat sinds 1980 meer dan verdubbeld is. Wereldwijd wordt geschat dat er momenteel 18 miljoen mensen zijn met de ziekte van Alzheimer. Dit cijfer zal naar verwachting in 2025 tot 34 miljoen mensen verdubbelen en in 2050 52 miljoen bedragen. De kosten van de ziekte van Alzheimer in de Verenigde Staten alleen al werden in 1991 geschat op ten minste $ 160 miljard in 2010.Wetenschappers begrijpen nog niet volledig wat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. De waarheid is dat er waarschijnlijk niet één enkele oorzaak is, maar verschillende factoren die elke persoon anders beïnvloeden. De grootste bekende risicofactor voor Alzheimer is het ouder worden. De meeste mensen met de ziekte zijn vijfenzestig of ouder. De waarschijnlijkheid van het ontwikkelen van Alzheimer’s verdubbelt ongeveer elke vijf jaar na de leeftijd van vijfenzestig; na de leeftijd van vijfentachtig bereikt het risico bijna 50 procent.Risico-genen verhogen de kans op het ontwikkelen van de ziekte, maar garanderen niet dat dit zal gebeuren. Wetenschappers hebben tot nu toe één Alzheimer-risicogen geïdentificeerd, apoliporoteïne E-e4 (APOE-e4). Ze hebben ook zeldzame genen gevonden die direct Alzheimer veroorzaken, maar in slechts een paar honderd uitgebreide families wereldwijd. De vraag is natuurlijk door wat deze genen juist nu geactiveerd worden. Er lijkt een verband te bestaan tussen ernstig hoofdletsel en toekomstig risico op de ziekte van Alzheimer. Bescheiden hoofdtrauma lijkt echter geen verhoogd risico te veroorzaken. Enkele van de sterkste bewijzen koppelen de gezondheid van de hersenen aan de gezondheid van het hart. Je hersenen worden gevoed door de rijkste netwerken van bloedvaten in het lichaam. Elke hartslag pompt ongeveer 20 tot 25 procent van je bloed naar je hoofd, waar hersencellen ten minste 20 procent van het voedsel en de zuurstof die je bloed draagt, gebruiken. Verminder die stroom en je beschadigt je hersenen.Eén studie koppelde diabetici aan een 65 procent hoger risico om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Een meer recente studie brengt het risico op bijna het dubbele. Dat is interessant, want als je de diabetes-curve volgt, zie je ongeveer de parallel van Alzheimer. Nieuw onderzoek geeft ook aan dat inflammatoire stress die leidt tot metabole veranderingen in hersenproteïnen een belangrijke factor kan zijn. En ten slotte is er de veelbesproken aluminiumverbinding. Het kan zijn dat onderzoekers naar de verkeerde dader kijken. Er zijn aanwijzingen dat aluminium op zich mogelijk geen belangrijke trigger is voor de ziekte van Alzheimer, maar aluminium en fluoride samen kunnen dat wel zijn. ” >>

Waarom komt het zover dat mensen dement worden, aftakelen, geconfronteerd worden met persoonsvervreemding, aan Alzheimer en andere zenuwziekten lijden? Dat komt natuurlijk niet ineens. Het zijn niet de jaren die het doen, maar het misbruik van het lichaam. Als het lichaam een automatische herstelfunctie heeft en zich voortdurend vernieuwt, waarom is de vernieuwing dan onvolkomen? Daar kunnen veel redenen voor zijn, bv dat de destructie aan een veel sneller tempo verloopt dan de opbouw. Ook kunnen bepaalde intoxicaties de opbouw verhinderen of de degradatie van weefsel versnellen. 
Wat al lang gekend is, is dat regelmatig gebruik van alcohol de hersenen zwaar kan aantasten. Alcohol vernietigt de lever, draagt bij aan zweren, verruimt het hart en doodt hersencellen. Het vernietigt zowel het lichaam als de geest. Alcohol moet worden erkend als moordenaar en is niet bedoeld als een smeermiddel of een “ongevaarlijk” relaxant.  Dr Barnard zegt zonder omwegen : iedere teug alcohol maakt komaf met weer zoveel hersencellen. Maar ook dat is niet het enige. Elke keer dat het lichaam in zijn behoefte miskend werd, uitgeput werd, … draagt daartoe bij (Zie het 12 punten programma voor je gezondheid)
De literatuur vermeldt 3 parameters die nodig zijn om Alzheimer te voorkomen of een halt toe te roepen. 
Maar als ik dit goed bestudeer, is het gewoon alles wat er te doen valt om gezond d leven en eten mogelijk te maken, en dat is precies wat Groene Dag al 35 jaar benadrukt : 
– INTOXICATIE terugdringen : in dit verband kan ik de lezers alleen aanmoedigen om Dr. Tildens’ werk uit de jaren 50 te lezen. Voeg daarbij onze recente publicatie “Detox je gezond” en je hebt direct een plan om iets te doen. 
– ONTSTEKINGEN (ook verborgen, sluimerende lichte graads) voorkomen en omstandigheden scheppen waarin ze verdwijnen : meestal is ontsteking een spontane respons van het lichaam op intoxicatie of een mechanisch probleem (bv tanden). Hiervoor adviseer ik de literatuur van Prof. A. Ehret (Slijmvrije Voeding), opgenomen in onze brochure Verkoudheid en infectieziekten.
– STOFWISSELING : voedselkeuze, voedselcombinaties, conditie van de darm en symbiose van de darmbacteriën, conditie van de pancreas, de klieren, zijn allemaal bijkomende factoren en het is niet alleen van belang ter preventie van Alzheimer… 
Juist dezelfde zaken worden gezegd over kanker, reuma en andere chronische ziekten. 
Het is gemakkelijk gezegd dat men een oplossing heeft voor Alzheimer, maar als men kijkt hoe moeilijk het is om nog maar een kleine ontsteking onder controle te krijgen zonder deze te onderdrukken, of om de toxische situatie van het lichaam met nog maar 5% te verminderen…
Zware metalen hebben half waarde tijden van 25 à 30 jaar. 
Chelatie kan dat een beetje versnellen en een serie chelatietherapieën kan binnen 6 maanden ongeveer 5 tot maximaal 10 % wegnemen (het dringendste), maar twee maanden nadien meten de patiënten in bloed en urine weer bijna dezelfde waarden als voorheen. 
Dat dwingt ons om zeer kalm te spreken over “genezen” en “mirakeloplossingen” stevig te relativeren. 
Dat betekent niet dat er niets kan gedaan worden. Heel de voeding kan chelerend worden, als de nadruk ligt op fruit en groenten, met een goede portie bladgroen elke dag. En voedingssuppletie mag ook groen. 

’t zijn de genen  – Nieuwsbrief 57 #/december 2017

Groenten en fruit kunnen gen gekoppeld aan hartziekten modificeren

Elke dag ontmoet ik mensen – zelfs mensen die al veel jaren bezig zijn met natuurlijke gezondheid – die nooit eerder hoorden van Groene Dag en die achterover vallen van wat we aanbieden aan literatuur en dossiers. 

Dat is al 35 jaar onze zorg, bekendmaking. Ons tijdschrift de wereld inkrijgen, en daardoor een plaats verdienen tussen de opinies die leven. Dat is een zorgenkind. Verleden jaar hebben we eraan getwijfeld om NatuurStemmingen verder uit te geven, omdat dit aan de grens van de leefbaarheid zwalpt. Iedereen die het in de hand neemt vindt het formidabel… maar op één jaar hebben we slechts een dertigtal nieuwe abonnees kunnen werven, terwijl er veel meer afvallers zijn. 

Ik hoop dat het niet te negatief klinkt, want ik til daar in feite niet zwaarder aan dan nodig. Het is maar een balans. Je kunt de beste informatie van de wereld hebben, maar als niemand ze leest, is het verloren moeite. Als mensen ervoor kiezen om laks en onwetend te blijven, of het te fanatiek of te extreem vinden als iemand consequent leeft binnen de opgave van de natuur, zal men nooit weten tot wat de natuur in staat is.

In deze periode waarin mensen elkaar overladen met veel goede wensen, lijkt me de beste wens voor een goede gezondheid, een betekenisvol leven, een samenleving die gebaseerd is op liefde en waarheid, te beschikken over informatie die niet gekleurd is door eigenbelang, commerciële manipulatie, of andere invloeden die de informatie vertekenen. 

Meer dan dat kan ik jullie niet bieden. Dat is mijn bijdrage om mijn wensen aan u waar te maken. Aanmoedigen, informeren, enthousiast maken, naar de natuur wijzen, zijn krachten en wetten exploreren… dat is ècht Groene DagEen gelukkig en welgesmaakt jaar! 

Laten we daarom even kijken naar één van mijn stokpaardjes : 

Het eten van een gezonde hoeveelheid groen kan een effect hebben op genen die zijn gekoppeld aan hartziekten, volgens een nieuwe studie.

Onderzoekers van de McMaster- en McGill-universiteiten in Canada ontdekten dat het eten van fruit en groenten mogelijk een genvariant kan veranderen, genaamd 9p21, dat een van de sterkste voorspellers is voor hartziekten.

“We ontdekten dat bij mensen met dit hoogrisico-gen die een dieet met veel groenten en fruit consumeerden, hun risico neerkwam op dat van mensen die dat gen niet hebben”, zei Dr. Sonia Anand, een hoofdauteur en hoogleraar van geneeskunde en epidemiologie aan de Michael G. DeGroote School of Medicine aan de McMaster University.

De onderzoekers analyseerden de voeding van meer dan 27.000 mensen uit verschillende delen van de wereld die al deelnamen aan twee afzonderlijke onderzoeken naar hartziekten.

“Ondanks een hoog genetisch risico op hartaandoeningen, kan een gezonde levensstijl het gen eigenlijk uitschakelen”, zei Anand. Ze zei ook dat het nog niet duidelijk is hoe het dieet het gen beïnvloedt.

De studiedeelnemers die hun risico verminderden via hun dieet aten minstens twee porties fruit en groenten per dag. Rauwe groenten en fruit speelden de grootste rol bij het verlagen van het risico, zei Anand.

Deskundigen die niet bij het Canadese onderzoek betrokken zijn, zeggen dat het onderzoek meer aanwijzingen geeft dat er een sterke gen-omgevingsinteractie is die betrokken is bij hartaandoeningen en andere aandoeningen.

“Dit kan waar zijn voor andere kwesties.Er kunnen genetische factoren zijn die een patiënt gevoeliger voor zout maken en hypertensie ontwikkelen, terwijl een andere persoon grote hoeveelheden zout kan eten en normale druk kan handhaven,” zei Dr. Carl “Chip” Lavie, medisch directeur van Cardiac Rehabilitation and Prevention bij het John Ochsner Heart and Vascular Institute bij Ochsner Health System in New Orleans. “Andere studies hebben ook aangetoond dat diegenen die gezondere voeding eten, geneigd zijn het risico te compenseren dat hetzelfde chromosoom op hen legt,” zei Dr. Phil Ragno, directeur van cardiovasculaire gezondheid en welzijn in het Winthrop University Hospital in Mineola, N.Y.

Is dit een motivatie voor levensstijlverandering?

“We weten dat, ondanks aanbevelingen van volksgezondheid om vijf of meer porties fruit en groenten per dag te eten, slechts een minderheid van de mensen het advies serieus neemt,” zei Anand. “Genetische informatie kan een motivatie zijn om mensen te helpen de aanbeveling voor de volksgezondheid serieus te nemen.”

Maar ze voegde eraan toe dat dit onderzoek niet betekent dat mensen naar buiten moeten gaan en genetisch worden gescreend op de aanwezigheid van 9p21-varianten. Screening is duur en niet routinematig gedaan.

De rol van genetica is een groeiend gebied van medisch onderzoek en deskundigen geloven dat de komende jaren nieuwe gezondheidsaanbevelingen zullen opleveren op basis van de genetische samenstelling van mensen.

“Dit wijst de weg naar de toekomst en waar we naartoe gaan in termen van het begrijpen van de genetica van hart-en vaatziekten,” zei Dr William O’Neill, hoogleraar cardiologie en uitvoerend decaan van klinische zaken aan de Miller School of Medicine van de Universiteit van Miami. . “Misschien kunnen we in de komende jaren specifieke genscans maken voor individuele patiënten en als we de patiënten vinden die een hoog genetisch risico hebben, willen we ons echt concentreren op het aanpassen van het risico door ons te richten op roken, cholesterol en dieet.”

En dat zou geruststellend kunnen zijn voor veel mensen met genetische gevoeligheid voor bepaalde aandoeningen.

“We denken vaak aan genetische factoren als niet-veranderbare factoren,” zei Anand. “Maar leefstijlfactoren kunnen de genen eigenlijk veranderen.”

Maar wat zal er gebeuren wanneer mensen los komen van hun vijf porties fruit en groenten per dag, en eindelijk hun biologische voeding beginnen te eten en al de belastende voeding achter zich laten? Dat onderzoek wordt niet gevoerd… maar dàt zou pas de revolutie en de doorbraak zijn ! Die doorbraak zou ik graag zien en ik weet zeker dat veel minder mensen dan zullen zeggen “dat het in de genen zit” (wat meestal toch een excuus is dat ze er niets kunnen aan doen, en met andere woorden gewoon kunnen doorgaan met oorzaken te onderhouden… die hebben niets te maken met de gevolgen!) 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s